Farvel

Hvor går man hen, når man går i sort

Lektørudtalelse

 

 

Farvel : hvor går man hen, når man går i sort?

Frank Andersen (f. 1961)

 

Forfatteren (f. 1961) fortæller om sin fars død og den depression

han blev ramt af umiddelbart efter.

 

Frank Andersen (f. 1961). depression

 

Materialevurdering (lektørudtalelse)

 

Bevægende skildring af en depressionsramts indre helvede. Forf. har fuld fart på tilværelsen som medindehaver af et reklamebureau og familiefar, og har altid klaret livets genvordigheder med oprejst pande. Da hans far bliver akut syg og dør, har Frank svært ved at give udtryk

for sin sorg, og den efterhånden ubærlige sindstilstand får ham til at søge læge. Diagnose: klinisk depression. Behandlingen er de effektive lykkepiller, som desværre også har bivirkninger, og Frank dropper dem for tidligt. Går igen i sort, og er ved bogens slutning syg på 3. år. Den velskrevne selvoplevede fortælling vægter historien om faderens død lige så tungt som depressionsforløbet.

 

Bogens omslag signalerer håndbog for depressionsramte, hvilket er misvisende. Den formidler udmærket besværet med at finde virksom behandling og de personlige problemer, der følger med sygdommen. Samtidig har der tydeligvis været et stort behov for at fortælle om dødsfaldet, og derfor er det nærmere en bog fra "virkelighedens verden" end hjælp til selvhjælp. Men bestemt en meningsfuld læseoplevelse og en nydelig bog, hvor dog en udygtig korrektur kan genere den kræsne læser

 

Annemette Schønberg Johnsen

 

Bøger      Forlaget      Kontakt      Presse      Køb nu

© Copenhagen Bookmakers 2019